Inschrijven
U meldt uw kind aan via een  inschrijf formulier deze vindt u op de website. Na aanmelding en betaling van het inschrijfgeld  15,- wordt uw kind officieel ingeschreven en ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging.  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als er plaats is op de aangevraagde dagen, ontvangt u vervolgens een offerte met het plaatsingsaanbod, onze leveringsvoorwaarden en een een machtiging die u binnen 7 werkdagen, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening, retour dient te zenden naar Konijn & Ko. Het aanbod zal dan omgezet worden in een plaatsing. 
Plaatsing 
Bij het aanbieden van een plaats houden wij rekening met het gewenste aantal dagdelen, blokken of dagen van de week waarop u opvang nodig heeft. De datum van inschrijving speelt ook een rol. Een tweede of derde kind uit een gezin heeft voorrang bij inschrijving. Ook een kind dat direct doorstroomd van Yuki & Ko heeft voorrang. De groepssamenstelling en de leeftijdsopbouw van de groep is van invloed op het definitieve aanbod.
Wachtlijst
Het kan voorkomen dat uw kind niet geplaatst kan worden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagdelen. U ontvangt in dat geval een alternatief aanbod met alternatieve dagdelen. Als u gebruik wenst te maken van alternatieve dagdelen, kunt u op de wachtlijst blijven staan met uw oorspronkelijke keuze.
Kennismakingsgesprek
Als uw kind geplaatst wordt, vindt voor alle opvang vormen een kennismakingsgesprek plaats aan de had van een intake lijst. In dit gesprek komt de dagelijkse gang van zaken aan de orde: hoe wordt in de groep gewerkt, wat zijn de regels? U krijgt een rondleiding door het gebouw en maakt kennis met de pedagogisch medewerkers van uw kind. Er wordt informatie gegeven over de huisregels en er worden specifieke gewoonten van uw kind besproken.
Wen procedure
Uw kind krijgt de mogelijkheid te wennen in de groep. De wen periode vindt plaats voorafgaand aan de startdatum van opvang en wordt niet in rekening gebracht.
Contact - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap -
Konijn & Ko Peuter en Buitenschoolse opvang V.O.F. - Hoeflingweg 22, 7241 CH Lochem - Webdesign: UR
Rabobank: NL61RABO0146935527 - KVK: 77684532