Hoe werken wij:

Om de overgang van de wereld thuis naar de peuteropvang en daarna naar school en de buitenschoolse opvang zo klein mogelijk te maken, bieden wij opvang in een ongedwongen en huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen als ouder en de behoeften van uw kind.
Wij zorgen ervoor dat uw kind zich prettig voelt in de peuteropvang en buitenschoolse opvang, goed opgevangen en verzorgd wordt. Goed contact en overleg met ouders/verzorgers vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Zo leren wij uw kind goed kennen en kunnen wij goed op uw kind reageren.
De peutergroep heeft 2 groepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen).

De buitenschoolse opvang is verdeeld in 3 leeftijdsgroepen op maandag, dinsdag en donderdag.  Van 4 tot 7 jaar bij Konijn & Ko aan de Hoeflingweg (maximaal 20 kinderen per stamgroep). Van 6 tot 10 jaar bij de Boefjes in het Souterrain van de Graanweg 1 (maximaal 20 kinderen per stamgroep). Van 8 tot 13 jaar bij de 8+ BSO locatie Sport Club Lochem (maximaal 30 kinderen per stamgroep). Deze leeftijd splitsingen zijn gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van uw kind.                                                                                                                                                Opvang op woensdag en vrijdag, vervroegde en verlengde opvang wordt verzorgt bij Konijn & Ko aan de Hoeflingweg
In het naast gelegen kinderdagverblijf Yuki & Ko voor kinderen van 0 tot 4 jaar, wordt gewerkt met verticale en een 3+ groep.
Contact - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap -
Konijn & Ko Peuter en Buitenschoolse opvang V.O.F. - Hoeflingweg 22, 7241 CH Lochem - Webdesign: UR
Rabobank: NL61RABO0146935527 - KVK: 77684532