Bij peuter- en buitenschoolse opvang Konijn & Ko vindt u:


  
Peuteropvang onder de wet kinderopvang, subsidie-     en VVE plaatsen   er wordt gewerkt met de Uk & PUK methode. Geopend van  maandag t/m  vrijdag (tijdens de schoolweken)
   Peuteropvang tijdens schoolweken aan kinderen van 2 tot 4  jaar van  8.30 tot 12.00 uur
   Peuteropvang tijdens schoolweken aan kinderen van 2 tot 4 jaar met ruime opvangtijden vanaf 7.00 uur, kijk voor de mogelijkheden bij de tarieven
   Peuteropvang tijdens vakantie mogelijk in overleg in de BSO groep

   BSO konijn & Ko locatie Hoeflingweg (52 weken)
Van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. VSO inclusief ontbijt/ verlengde opvang incl. avond eten. Bij minimaal 5 aanmeldingen ook geopend op zaterdag
   Voorschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar van 7.00 tot 8.30 uur
   Buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar na schooltijd  tot 18.00 uur met de mogelijkheid tot verlenging tot 19.00 uur incl. avondeten
   De Boefjes (6+) Konijn & Ko voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar,  locatie Souterrain Graanweg 1 geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur (vervroegde , verlengde en woensdag en vrijdag bij Konijn & Ko aan de Hoeflingweg)
   8+ BSO Konijn & Ko voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. locatie voetbalvereniging Sportclub Lochem, Elzenlaan 3 geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. (vervroegde, verlengde en woensdag en vrijdag bij Konijn & Ko aan de Hoeflingweg)
   Vakantie opvang op maandag, dinsdag en donderdag worden de groepen van de Boefjes en de 8+ samengevoegd bij de Boefjes aan de Graanweg van 8.00 tot 18.00 uur. vervroegde, verlengde en woensdag en vrijdag opvang is bij Konijn & Ko aan de Hoeflingweg

   Opvang op elke roostervrije schooldag ongeacht op welke school uw
     kind zit in Lochem, Nettelhorst, Barchem en Laren
    Buitenschoolse opvang gedurende 52 weken per jaar, alleen gesloten
      op erkende feestdagen
    Buitenschoolse opvang gedurende school of vakantie weken
    Buitenschoolse opvang flexibel, rooster vooraf bekend
    Buitenschoolse opvang incidenteel bijv. opa en oma zijn met
      vakantie
    Voor uitgebreide omschrijving van tarieven en pakketten kunt u
      kijken via de navigatiebalk
Professionele en betrokken pedagogische medewerkers 
Contact - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap -
Konijn & Ko Peuter en Buitenschoolse opvang V.O.F. - Hoeflingweg 22, 7241 CH Lochem - Webdesign: UR
Rabobank: NL61RABO0146935527 - KVK: 77684532