Page 1 - Inspectierapport Konijn & Ko 21-11-2023
P. 1

Inspectierapport

Konijn & Ko (BSO)
Hoeflingweg 22
7241 CH Lochem
Registratienummer 133717586

Toezichthouder:            GGD Noord- en Oost-Gelderland
In opdracht van gemeente:       Lochem
Datum inspectie:           21-11-2023
Type onderzoek:            Jaarlijks onderzoek
Status:                Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 07-12-2023
   1   2   3   4   5   6