Page 1 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 1

Inspectierapport

Sport BSO Konijn & Ko (BSO)
De Elzelaan 1
7241 RX Lochem
Registratienummer 168805455

Toezichthouder:            GGD Noord- en Oost-Gelderland
In opdracht van gemeente:       Lochem
Datum inspectie:           17-07-2017
Type onderzoek:            Jaarlijks onderzoek
Status:                Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 22-09-2017
   1   2   3   4   5   6