Page 1 - Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 29-11-2018
P. 1

Inspectierapport

Konijn & Ko 8+ BSO (BSO)
De Elzelaan 3
7241 RX Lochem
Registratienummer 195781806

Toezichthouder:            GGD Noord- en Oost-Gelderland
In opdracht van gemeente:       Lochem
Datum inspectie:           11-12-2018
Type onderzoek:            Jaarlijks onderzoek
Status:                Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 11-01-2019
   1   2   3   4   5   6