Page 1 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 10-10-2017
P. 1

Inspectierapport

Konijn & Ko de Boefjes (BSO)
Graanweg 1a
7242 AT Lochem

Toezichthouder:            GGD Noord- en Oost-Gelderland
In opdracht van gemeente:       Lochem
Datum inspectie:           10-10-2017
Type onderzoek:            Onderzoek voor registratie
Status:                Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 17-10-2017
   1   2   3   4   5   6