Page 6 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 6

Observatie aspect 2:
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
BSO De Boefjes beschikt over 3 verschillende ruimte, met nog aangrenzend 2 speelkamers. De
ruimtes zijn verschillende ingedeeld, zodat kinderen zich op diverse manieren kunnen ontwikkelen
in hun spel. De ene ruimte is bedoeld om te knutselen. Diverse materialen staan tot de beschikking
van de kinderen. Aangrenzend hieraan is een chillruimte. Hier kunnen de kinderen zich
terugtrekken.

De middelste ruimte heeft diverse materialen voor kinderen om sport- en spelactiviteiten te doen.
Er zijn bijvoorbeeld matten. Tijdens de observatie wordt er, onder begeleiding van een
beroepskracht, 'geworsteld'. De beroepskracht neemt eerst de regels door met de kinderen. Zij zijn
hier duidelijk mee bekend, want de kinderen reageren op haar vraag naar de regels, met diverse
antwoorden. Tijdens het spel is er aandacht voor het winnen en verliezen en de omgang met
elkaar.

De derde ruimte is ingericht met diverse speelhoeken, onder andere een huishoek waarin kinderen
tijdens de observatie een rollenspel aan het spelen zijn, en een bouwhoek.

Observatie aspect 3:
De kinderen zijn deel van de groep
De kinderen zijn ingedeeld in 3 basisgroepen. Alle drie de basisgroepen hebben een eigen ruimte.
Er wordt in de groep fruit gegeten en gedronken. De middag van het inspectiebezoek wordt er fruit
in chocolade gedoopt. Dit gebeurt in de basisgroep. Samen met een (paar) kinderen is dit
voorbereid. Kinderen stimuleren elkaar om bepaalde soorten fruit toch te proeven, ook al hebben
ze er in eerste instantie geen trek in.
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij het groepsgebeuren. Dit staat ook beschreven
in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Kinderen hebben inspraak bij het inrichten van de
ruimtes/aanschaf materialen en de activiteiten die worden gepland. Kinderen maken hier zelf ook
onderdeel vanuit. Zo is er door een aantal kinderen een workshop gegeven over 'slijm maken'.
Samen met de beroepskrachten hebben ze dit voorbereid.

Observatie aspect 4:
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
De beroepskrachten zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze stemmen met elkaar af wie welke taak
vervult en wisselen elkaar af indien nodig. Ze zijn vriendelijke en behulpzaam in hun contact met
de kinderen en met elkaar en anderen.

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskrachten)
 Observaties (24 mei 2018)
 Website
 Pedagogisch beleidsplan

                                            6 van 21

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 24-05-2018
Konijn & Ko de Boefjes te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11