Page 1 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 1

Inspectierapport

Konijn & Ko de Boefjes (BSO)
Graanweg 1a
7242 AT Lochem
Registratienummer 267625200

Toezichthouder:            GGD Noord- en Oost-Gelderland
In opdracht van gemeente:       Lochem
Datum inspectie:           24-05-2018
Type onderzoek:            Onderzoek na registratie
Status:                Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 19-07-2018
   1   2   3   4   5   6